KERAYA NEERANU

Ragam: Malahari                  Talam: Rupakam (Chathurasra Jathi)

ARO: S R1 M1 PD1 S ||

AVA: S D1 PM1 G2 R1 S ||

Composer: Purandaradasa

Pallavi:

Kereya Neeranu Kere ge Jalli Varava Padedava Rante Kaanero!
Hari ya Karunadolaada Bhagyava Hari Samarpane Maadi Badukiro

Charanam 1:

Shree Purandara Vittala Raayana Charana Kamalava Nodi Badukiro
Hari ya Karunadolaada Bhagyava Hari Samarpane Maadi Badukiro

Geetham:-

D S S|D P|M P||D D P| M M|P P||

Ke re ya|Nee -|ra nu||Ke re ge|chal -|li – ||

D D S|D P|M P||D D P|M G|R S||

Va ra va|pa de|da va||ran – te|Kaa -|ni ro||

S R R|S R|S R||D D P|M G|R S||

Ha ri ya|ka ru|na do||laa – da|bha -|gya va||

D P D|S -|D P||D D P|M G|R S||

Ha ri sa|ma -|rpa ne||ma – di|ba du|ki ro||

D S S|D P|M P||D D P|M M|P P||

Sree – pu|ran -|da ra||vi ta la| ra -|ya -||

D D S|D P|M P||D D P|M G|R S||

Cha ra na|ka ma|la va||no – di|ba du|ki ro||

S R R|S R|S R||D D P|M G|R S||

Ha ri ya|ka ru|na do||la – da|bha -|gya va||

D P D|S -|D P||D D P|M G|R S||

Ha ri sa|ma -|rpa ne||ma – di|ba du|ki ro||